Citic Plaza, 322 m
1997
Dennis Lau & Ng Chun Man
Guangzhou (China)